Các bước tổ chức sự kiện Archive

Các bước tổ chức sự kiện

Các bước tổ chức sự kiện

Bước 1. Hình thành chủ đề (theme) cho sự kiện: chủ đề này sẽ chịu sự ràng buộc và chi phối bởi nhiều vấn đề vĩ mô như luật (regulation), khu vực tổ chức (site choise), văn hoá riêng của khách hàng (client …

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html